Uw advocaat op het gebied
van bestuursrecht

De overheid neemt besluiten over burgers. Het kan gaan om een beschikking of een besluit van algemene strekking. Net als ieder ander neemt de overheid weleens een verkeerd besluit, bijvoorbeeld een besluit dat in strijd is met de daarvoor geldende wetten. Hier is het bestuursrecht van toepassing. Voorbeelden van overheidsbesluiten zijn toewijzingen of afwijzingen van een uitkering, het wel of niet afgeven van een vergunning en het besluit om wel of geen nieuwe snelweg door een natuurgebied aan te leggen. Men kan stellen dat bijna alles dat vanuit een overheidsorgaan voortkomt tot het bestuursrecht behoort. Het bestuursrecht wordt vooral geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Wat kan een advocaat in het bestuursrecht voor u betekenen?

Vergunningen

Een vergunning bepaalt of iets wel of niet uitgevoerd of gedaan mag worden. Bijvoorbeeld om drank te mogen verkopen heeft de winkelier of horecabaas een vergunning nodig. Maar ook voor een aanbouw is een vergunning nodig. Zo kent het bestuursrecht nog tal van vergunningen. Een bestuursorgaan neemt de beslissing of iemand een vergunning krijgt. We zien dat een vergunning nogal eens wordt geweigerd zonder goede gronden of uitleg. Het is mogelijk om hiertegen in bezwaar en later in beroep te gaan.

Aanvraag uitkering of subsidie

Subsidies en uitkeringen worden gefinancierd door de overheid. Om hier aanspraak op de maken, dient men een aanvraag te doen. Het overheidsorgaan (de gemeente of het UWV) bepaalt dan of u recht heeft op ontvangst van een subsidie of uitkering. Dit gaat niet altijd zoals het bij de wet geregeld is en ook hierbij is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing.

In bezwaar gaan

Bent u het niet eens met een besluit dat een overheidsorgaan heeft genomen? Vaak krijgt u dan 6 weken de tijd om in bezwaar te gaan via een bezwaarschrift. U kunt dan doorgeven waarom u het niet eens bent met het besluit en wat uw gronden daarvoor zijn. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt ook een advocaat met ervaring in het bestuursrecht inschakelen. Het desbetreffende bestuursorgaan zal naar aanleiding van het bezwaar opnieuw kijken naar het besluit. Het overheidsorgaan kan bij het eerder ingenomen standpunt blijven of een nieuw besluit nemen. Indien het eerdere besluit blijft staan en u bent van mening dat dit niet klopt, dan heeft u nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

In beroep gaan

Is het bezwaar dat u heeft ingediend afgewezen? Het is dan mogelijk om de kwestie voor te leggen aan de bestuursrechter door in beroep te gaan. Anders dan in een bezwaarprocedure, wordt er in een beroepsprocedure een onafhankelijk oordeel gegeven door een rechter. Ook hier geldt altijd een vaste termijn waarbinnen dit moet gebeuren. De beroepsprocedure start vaak door een beroepsschrift. Het beroepsschrift moet alle gronden en bewijsstukken bevatten waar u zich op beroept. Dossieropbouw en bewijs zijn wederom essentieel in een rechtszaak tegen de overheid.

Neem contact op

In hoger beroep gaan

Mocht dit nog niet baten, dan is er nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Bijstand van een advocaat die is gespecialiseerd in het bestuursrecht, kan bepalend zijn voor de uitkomst van uw zaak.

Net als bij alle andere zaken biedt onze advocaat juridische bijstand op het gebied van bestuursrecht. Uiteraard is deze bijstand aangepast aan de situatie van de zaak. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie

Heeft u vragen of wilt u kennismaken? Stuur ons dan een bericht

  Contactgegevens

  Villapark 7-8
  3051 BP Rotterdam

  010 20 38 828

  info@advocatuurvanveenendaal.com

  Volg ons op LinkedIn