Uw advocaat op het gebied
van contractenrecht

Contractenrecht, ook wel het verbintenissenrecht, is het recht dat alle overeenkomsten en contracten die gesloten worden wettelijk regelt. Koopt u iets in een winkel? Dan zijn hier wettelijke regels op van toepassing. U heeft namelijk als consument een koopovereenkomst gesloten met een winkelier. Buiten de dagelijkse zaken regelt het contractenrecht ook de overeenkomsten en contracten tussen zakelijke partners.

Wat kan een advocaat in het contractenrecht voor u betekenen?

Nakoming van een overeenkomst, in gebreke zijn en in verzuim treden

Binnen het contractenrecht zijn partijen verplicht om over en weer iets aan elkaar te leveren. Dit kan een prestatie, een dienst of product zijn. Een conflict kan ontstaan wanneer één partij zich niet aan de afspraken van de overeenkomst houdt. Deze partij komt dan tekort in de nakoming van de overeenkomst. De benadeelde partij moet de tekortkomende partij dan een ingebrekestelling sturen. Is er dan nog steeds sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst? Dan treedt de partij in verzuim en is het wellicht mogelijk de overeenkomst te ontbinden. Dit is een juridische uitleg. Het komt erop neer dat partijen zich aan de afspraken van de overeenkomst moeten houden en er juridische stappen kunnen worden ondernomen wanneer dit niet het geval is.

Consumentenkoop

Als consument koopt u vaak dagelijks wel iets. Soms komt het voor dat u veel geld neerlegt voor een product dat ondeugdelijk blijkt te zijn of voor een dienst die niet oplevert wat u ervan had mogen verwachten. In deze gevallen zijn er wetten waarin de rechten van een consument zijn opgenomen en waar een consument zich op kan beroepen. Vaak heeft een consument in de eerste zes maanden na aankoop van een product recht op een kosteloze reparatie of vervanging van het product. Maar dit is uiteraard afhankelijk van de situatie. De koper en de verkoper hebben beiden rechten en plichten. De juridische bijstand die onze advocaat op het gebied van het consumentenrecht levert, wordt aangepast aan de situatie.

Zakelijke partijen

Overeenkomsten in een zakelijke situatie zijn onder andere samenwerkingsovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten en algemene voorwaarden. Om mogelijke juridische conflicten in de toekomst voor te zijn, is het essentieel om alle afspraken goed vast te leggen. Onze advocaat kijkt naar de wensen, de doelen en de rechten van de partijen. Hij is onder meer kundig in het opstellen van contracten en algemene voorwaarden, maar ook in het voorkomen en oplossen van (procesrechtelijke) geschillen in het contractenrecht.

Onrechtmatige daad

“Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.”

Dit is een citaat uit het wetboek (artikel 6:162 lid 1 BW) waarin de onrechtmatige daad is geregeld. Maar wat houdt een onrechtmatige daad nu precies in? Bij een onrechtmatige daad is er sprake van geleden schade. Deze schade is niet in een overeenkomst geregeld, maar mogelijk is een ander aansprakelijk voor de geleden schade. In sommige gevallen kan het zijn dat de persoon die de onrechtmatige daad heeft gepleegd een schadevergoeding moet betalen aan degene jegens wie de onrechtmatige daad is gepleegd. Uiteraard zitten hier allerlei gronden en regels aan vast. Onze advocaat helpt u graag verder als u te maken krijgt met een onrechtmatige daad.

Neem contact op

Benieuwd naar onze tarieven?

Voor een vrijblijvende intake en de mogelijkheden in uw zaak, neemt u contact op met ons kantoor via onderstaand contactformulier. Of bekijk de tarieven.

Heeft u vragen of wilt u kennismaken? Stuur ons dan een bericht

  Contactgegevens

  Villapark 7-8
  3051 BP Rotterdam

  010 20 38 828

  info@advocatuurvanveenendaal.com

  Volg ons op LinkedIn