Matiging boetebeding door de rechter

Stel je voor…

Je hebt een (huur)overeenkomst getekend met daarin opgenomen dat wanneer jij je niet aan de bepalingen van de (huur)overeenkomst houdt, je een forse boete moet betalen. Nu is het inderdaad voorgekomen dat je je niet aan alle bepalingen hebt gehouden. Je hebt enkele kleine dingen niet helemaal gedaan zoals dat overeengekomen is, maar hier had je naar jouw mening ook terechte gronden voor. Wordt een forse boete in deze casus als rechtvaardig gezien door de rechter?

Mr. van Veenendaal vond dat dit niet redelijk was en heeft juridisch verweer gevoerd.

Beslissing van de rechter

In dit geval was er een boete van EUR 10.000,- in gevorderd. De kantonrechter heeft beoordeeld dat het boetebeding buitensporig is en een onaanvaardbaar resultaat geeft. De contractuele boete is gematigd naar een bedrag van EUR 1.000,-.  De kantonrechter heeft hierbij gekeken naar de verhouding tussen het boetebedrag en de werkelijke geleden schade van de eisende partij. Tevens was de kantonrechter van mening dat zo’n hoge contractuele boete kan werken als prikkel tot nakoming van de overeenkomst, maar het daadwerkelijk innen van deze boete is niet gerechtvaardigd.

De volledige uitspraak van de rechter leest u hier.

Conclusie

Een boetebeding is dus niet altijd geldig of redelijk. Uiteraard is dit altijd afhankelijk van de specifieke situatie, de feiten en het bewijs.

Advies op maat? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.