Uw advocaat op het gebied
van huurrecht

De rechten en plichten van huurders en verhuurders onderling zijn geregeld in het huurrecht. Het is van belang om te weten wat de juridische en feitelijke situatie is, mocht er een juridisch geschil tussen partijen ontstaan. Een (goede) huurovereenkomst regelt een groot deel van de onderlinge regels en afspraken tussen partijen.

Wat kan een advocaat in het huurrecht voor u betekenen?

Huurgeschillen

Huurgeschillen komen veel voor in onze praktijk. Onze advocaat is om die reden zeer deskundig op het gebied van huurrecht. Denk aan gebreken aan een huurwoning, huur die onbetaald blijft, ontbinding van de huurovereenkomst, overlast van buren en ontruiming van een huurwoning. De huurder wordt vaak beschermd in het huurrecht. Zwaarwegende punten zijn noodzakelijk aan de kant van verhuurder om gelijk te krijgen in haar standpunten. Bovendien duren juridische procedures in het huurecht lang. Soms is het een optie om buitengerechtelijk uw rechten te verhalen. Bijvoorbeeld door middel van een brief. Mocht een situatie zeer ernstig zijn, dan is het wellicht mogelijk om een kortgedingprocedure te starten. Voor een partij die iets wil vorderen bij de wederpartij, is bewijs en dossieropbouw essentieel.

Huurgebreken

Welke huurgebreken komen over het algemeen voor rekening van de verhuurder? Dit zijn vooral de gebreken die behoren tot groot onderhoud van een woning of het herstel van gebreken die wettelijk of contractueel gelden. Kleine herstelwerkzaamheden komen veelal voor rekening van de huurder. Bovendien dient de huurder schade die hij zelf aan de woning heeft toegebracht, ook zelf te herstellen.

Huurachterstand

Het komt bij elke huurder weleens voor dat de huur iets later betaald wordt. Er is sprake van een risicovolle huurachterstand wanneer er stelselmatig te laat wordt betaald. Een minimale achterstand van 3 maanden kan tot ontruiming en/of ontbinding leiden in respectievelijk een kort geding of bodemprocedure. Een rechter kijkt ook naar de persoonlijke omstandigheden van de huurder en de verhuurder. Een goed onderbouwd(e) eis of verweer kan doorslaggevend zijn.

Overlast van buren

In Nederland wonen buren in sommige gevallen dicht op elkaar. Dit kan leiden tot frustraties of conflicten. Geluidsoverlast komt in flat- en appartementsgebouwen nogal eens voor. Daarnaast komt overlast onder andere in de vorm van stankoverlast en het onthouden van licht voor. Overlast kan zorgen voor verminderd huurgenot van de huurder. Het vorderen van huurkorting bij de rechter is soms mogelijk in dat geval. Het is van belang dat partijen altijd eerst samen op zoek gaan naar een gepaste oplossing om de overlast te verhelpen en het huurgenot te herstellen.

Ontbinding en ontruiming

Ontbinding en ontruiming zijn twee verschillende dingen. Bij ontbinding wordt de huurovereenkomst ontbonden. Dit houdt in dat de huurovereenkomst stopt. Ontbinding kan alleen gevorderd worden in een bodemprocedure. Ontruiming kan worden gevorderd in zowel een bodemprocedure als in een kortgedingprocedure. Bij een ontruiming moet de huurder de huurwoning verlaten. Vaak worden ontbinding en ontruiming samen gevorderd door een verhuurder.

Waarborgsom

In onze praktijk zien wij geschillen ontstaan over de borg van het gehuurde. In dat soort gevallen wordt er vooral gekeken naar de begin- en eindinspectie van een woning en het bewijs van de schade en kosten daarvan. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe lang een woning en de roerende zaken daarvan al in gebruik zijn.

Een procedure is niet altijd nodig bij huurrecht

Elke zaak kent twee verschillende kanten. De werkelijke feiten, het bewijs en de juridische gronden zijn dikwijls doorslaggevende factoren bij een rechter. In sommige geschillen zien wij dat schikkingen of andere alternatieve oplossingen een mogelijkheid zijn om het voor beide partijen goed af te ronden. Hier is dus niet altijd een zwaarwegend vonnis van een rechter voor nodig.

Benieuwd naar onze tarieven?

In de 15 jaar ervaring die mr. Van Veenendaal als advocaat heeft met huurrecht, is het opgevallen dat huurrecht soms afhankelijk is van de tijdsgeest. Zo was het huurrecht bijvoorbeeld in tijden van de kredietcrisis en in de coronacrisis weleens anders dan normaal. Rechters kijken zowel naar hoe zwaar de belangen van beide partijen wegen als naar de huidige omstandigheden in Nederland.

Voor advies op maat, neemt u contact op met ons kantoor via onderstaand formulier.

Heeft u vragen of wilt u kennismaken? Stuur ons dan een bericht

  Contactgegevens

  Villapark 7-8
  3051 BP Rotterdam

  010 20 38 828

  info@advocatuurvanveenendaal.com

  Volg ons op LinkedIn