Civiele dagvaardingsprocedure bij de rechtbank

Hoe verloopt een dagvaardingsprocedure?

U wenst een geschil voor te leggen aan de (civiele) rechter via een dagvaardingsprocedure. Dit artikel legt het verloop van een dagvaardingsprocedure uit.

De dagvaarding opstellen

Een advocaat of jurist stelt een dagvaarding voor u op. Met een dagvaarding roept u de wederpartij op om voor de rechter te verschijnen. U kunt een persoon (particulier) of rechtspersoon (bedrijf) dagvaarden.

In de dagvaarding worden onder andere alle feiten, rechtsgronden en eisen / vorderingen genoemd. Het is van belang dat de stellingen onderbouwd worden met bewijsstukken (ook wel producties genoemd). Een dagvaarding is vaak niet binnen een korte tijd opgesteld. Het is belangrijk om dit proces niet te overhaasten aangezien dit in beginsel het belangrijkste processtuk is van de eisende partij. Om alle stellingen juridisch correct te onderbouwen, moet er veel onderzoek worden gedaan. De deurwaarder betekent vervolgens de dagvaarding bij de gedaagde partij.

Partijen

In een procedure spreekt men in beginsel van een eisende en een gedaagde partij. De eisende partij heeft de vorderingen ingesteld. De gedaagde partij kan zich hiertegen verweren.

Roldatum

In de dagvaarding staat een datum vermeld waarop de gedaagde partij moet verschijnen voor de rechtbank. Deze datum noemt men een roldatum. Voor deze datum dient de gedaagde partij zich schriftelijk te melden bij de rechtbank. Er is tevens een mogelijkheid om fysiek te verschijnen bij de rolzitting in de rechtbank. Dit is vaak het geval als een partij niet wordt bijgestaan door een jurist of advocaat. De eisende partij dient de dagvaarding in bij de rechtbank voor de roldatum. Hierna volgt een nadere datum vanuit de rechtbank voor het vervolg van de procedure.

Schikken of verweren

Soms komen partijen een schikking overeen. Partijen maken dan afspraken om het geschil af te handelen. In dit geval zal de procedure ingetrokken worden. Het geschil zal niet meer aan de rechter worden voorgelegd, omdat het geschil is opgelost. In sommige gevallen wordt er gekeken of partijen door middel van mediation tot een oplossing kunnen komen.

Tevens heeft de gedaagde partij de optie om zich te verweren. Het verweer moet tijdig ingediend worden. Dit verweer moet in beginsel minimaal een maand na de roldatum door de rechtbank ontvangen zijn. Gedurende de procedure is het meestal voor alle partijen nog mogelijk om bewijsstukken en aktes in te dienen. Bij aktes kunt men denken aan bijvoorbeeld een akte van eiswijziging.

Zitting of schriftelijke ronde

Na het verweer van de gedaagde partij, volgt er meestal een zitting. Partijen worden opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In veel gevallen zal de rechter polsen of er nog een schikking mogelijk is. Willen partijen niet schikken? Dan zal de rechter een uitspraak doen. Deze uitspraak komt meestal in de vorm van een vonnis.

Ook is het mogelijk dat de rechter beslist dat er nog een schriftelijke ronde zal plaatsvinden. In dit geval zullen beide partijen de mogelijkheid krijgen om nogmaals schriftelijk op elkaar te reageren. Hierna geeft de rechter vaak zijn oordeel over de zaak.

Uitspraak van de rechter

In een vonnis staan de toegewezen en / of afgewezen vorderingen. De rechter onderbouwt waarom de vordering toe- of afgewezen zijn. Daarnaast kan er sprake zijn van een kostenveroordeling. Kort gezegd beslist de rechter dan dat een partij de proceskosten van de wederpartij moet betalen.

Heeft de rechter een uitspraak gedaan? Dan staat deze uitspraak vast mits men daartegen in hoger beroep gaat. Om in hoger beroep te gaan, moet men zich aan een strikt termijn van 3 maanden houden. Nadat de termijn is verstreken, kan men niets meer doen tegen de uitspraak.

Verstekvonnis

Indien de rechter een verstekvonnis heeft gewezen, is het mogelijk om in verzet te gaan gesteld dat dit binnen 4 weken wordt gedaan. Als men in verzet gaat, wordt er een verzetdagvaarding opgesteld met daarin de verweren. Daarna zal de rechter de zaak alsnog in behandeling nemen.

 

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Of wenst u te dagvaarden?

Neem dan contact op via het contactformulier.