Kostenveroordeling bij een verloren procedure

Wat moet de verliezende partij van een procedure betalen?

Bij een civiele procedure moeten alle partijen er rekening mee houden dat er een kans is om de procedure te verliezen. Bij de beoordeling van een procedure is het mogelijk dat de rechter beslist dat de verliezende partij (een deel van) de kosten moet vergoeden aan de partij die in het gelijk is gesteld.

Kostenveroordeling

Deze kosten bestaan uit de proceskosten en de buitengerechtelijke kosten van de tegenpartij.

Proceskosten bestaan onder meer uit de kosten van de advocaat. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van de verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak. Tevens kunnen reis- en verblijfkosten en andere onkosten vallen onder proceskosten.

Onder buitengerechtelijke kosten vallen onder andere buitengerechtelijke incassokosten. Dit zijn kosten die zijn gemaakt om een vordering of schuld te innen bij de schuldenaar. Om buitengerechtelijke kosten te berekenen houdt de rechter zich aan de daarvoor opgestelde richtlijnen.

Geen kostenveroordeling

In sommige gevallen beoordeelt de rechter dat er geen kostenveroordeling zal plaatsvinden en dat alle partijen hun eigen kosten zullen moeten dragen. In dit geval zijn partijen aan elkaar geen proceskosten of buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Houd rekening met kostenveroordeling

Wenst u een procedure te starten of bent u betrokken als gedaagde partij bij een procedure? Dan moet u er altijd rekening mee houden dat de kans bestaat dat u verliest en u veroordeeld wordt in de kosten van de tegenpartij. Soms is het dan verstandiger om dit te voorkomen en de zaak op te lossen met een schikking.

Voor advies op maat kunt u contact opnemen met onze advocaat via het contactformulier.